Kooliraamatukogu ja inglise keele ainetundide ühisprojekt

10.-11. klasside õpilased osalesid 2007/2008 õppeaastal rahvusvahelises projektis „The Teens Connect project“, mille käigus kasutati erinevaid internetipõhiseid suhtlemisprogramme, multimeediavahendeid ja sotsiaaltarkvara, et ühendada õpilasi ja arendada suhtlust erinevate maade ja kultuuride tutvustamiseks.

Kutse selles projektis osalemiseks saime seetõttu, et Paide on Ameerika Ühendriikide Marylandi osariigi Carroll County Westminsteri linna sõpruslinn.

Suhelnud oleme Skype teel ning blogide vahendusel. 2008.a. anti projekti läbiviijate poolt välja kogumik, millesse olid koondatud nii ameerika kui meie õpilaste blogid.

2008/2009 õppeaastal meie koostöö jätkus ning õppeaasta lõpus toimus neil õpilaste poolt tehtud lühikeste videofilmide festival, milles kutsuti ka meie kooli õpilasi osalema. 8. klassi õpilaste Kadri-Ann Kertsmiku ja Jete-Maria Vürmeri tehtud film „Secret Love“ („Keelatud armastus”) pälvis sellel võistlusel esikoha. Festivalil osales nende vanusegrupis 12 filmi.

Projektis osalenud õpilasi juhendasid Ele Priidik ja Silvi Jalak.

Lugemisaasta 2010

Lugemisaasta 2010

Lugemisaasta 2010

Info Kultuuriministeeriumi lehelt:

lugemisaasta on 2010. a toimuv teema-aasta, mille eesmärk on tuua fookusesse lugemine ning olla vastukaaluks vähenevale lugemusele.

Lugemisaasta eesmärgid ja tegevused saab kokku võtta järgmiselt:

  • visioon: lugemisaasta on toonud tähelepanu keskmesse lugemise kui elukestva hariduse aluse ja arendava vabaaja veetmise vormi, ühiskonnas on laiemalt teadvustatud kirjanduse olulisus meie identiteedi kandjana ja tugevdajana; pärast 2010. aastat jätkuvad lugemist edendavad tegevused, mis on alguse saanud lugemisaastal.
  • missioon ja tegutsemise strateegia: lugemisaasta korraldamise käigus teevad lugemise ja kirjanduse edendamise, õpetamise ja toetamisega tegelevad organisatsioonid ja üksikisikud koostööd ühise eesmärgi nimel, et teadvustuks lugemise ( vaba- ja tarbelugemise) olulisust emakeele arendajana, silmaringi laiendajana ja isiksuse mitmekülgse arengu tagajana; lugemisaasta sündmused on korraldatud erinevatele huvi- ja sihtgruppidele ühistegevuse algatamiseks, mis jätkusuutlikena seovad eri põlvkondi, keelelisi ja kultuurilisi rühmi.

Minister Laine Jänese sõnul peaksid lugemisaasta ettevõtmised kaasama kõiki ühiskonnagruppe lastest vanavanemateni ning igaüks peaks tundma, et lugemisaasta sündmused on jõudnud temani.

Põhjarannikus tutvustab lugemisaastat, kirjanduselu ja muud raamatutega seonduvat kultuuriministeeriumi kirjandusnõunik Krista Ojasaar.Lugemisaasta mõte on tuua inimesi rohkem raamatute juurde, tuletada meelde, et raamatud on teadmiste allikas, et ilukirjandust lugedes kasvame inimestena ja arendame oma keeleoskust.”

Lugemisaasta ettevalmistamisse on kaasatud Eesti Lugemisühing, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing, Eesti Kirjanike Liit, Eesti Kirjanduse Selts, Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Emakeeleõpetajate Selts, Lastekirjanduse Keskus, Eesti Kirjastuste Liit, Tallinna Ülikool ja paljud teised.

Veidi eksitavana võib tunduda asjaolu, et räägitakse/kirjutatakse erinevalt nii raamatuaasta kui ka lugemisaasta 2010. Kultuuriministeerium siis lugemisaasta ja EES raamatuaastas. Ilmselt oleks kasulikum siiski ühel viisil asjadest rääkida.

Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi leheküljel on välja toodud raamatuaasta kava.

Loodud on lugemisaasta 2010 ajaveeb.